Koetsveld & Odaci

Welkom op de site van Koetsveld & Odaci

Hartelijk welkom op onze vernieuwde website. Een website die vooral gaat over een samenwerking tussen twee mensen die zo op het eerste gezicht uit twee totaal verschillende werelden komen. Wij, Herman Koetsveld en Enis Odaci, zijn ervan overtuigd dat wij vanuit die verschillende tradities, een christelijke en een islamitische, een bescheiden bijdrage kunnen leveren aan het wegnemen van wantrouwen in de samenleving.

Daarbij speelt uiteraard het maatschappelijk debat over de plaats van de islam, en daarmee samenhangend, de vraag naar de Nederlandse (christelijke) identiteit ook een belangrijke rol.

Herman is theoloog en predikant (PKN) bij de Brongemeente in Hengelo. Hij nam in 2009 stelling tegen de verharding in de samenleving. Samen met 39 andere predikanten stelde hij toen het Manifest van Advent op, waaraan regionale en landelijke media aandacht besteedden. Enis is projectmanager voor wegenprojecten en voorzitter van Stichting Humanislam. Hij haakte aan op Herman’s Manifest van Advent en organiseerde samen met diverse partners in Hengelo het Convenant van Vertrouwen: Een breed ondersteund initiatief waarin vertegenwoordigers van Twentse religieuze en niet-religieuze organisaties zich uitspraken tegen wantrouwen, en voor bevordering van respect en vertrouwen.

Inmiddels hebben wij in diverse bijeenkomsten waarbij wij samen optrokken de ervaring opgedaan dat onze samenwerking als prikkelend, en vaak als perspectief biedend wordt ervaren. De kritische geluiden zijn er, natuurlijk.

Wij hebben daarom besloten om de inspiratie die wij uit onze samenwerking opdoen breder te delen, en de nieuwe vragen van deze tijd bespreekbaar te maken. Deze website is daar een onderdeel van. Inmiddels hebben wij diverse bijdragen geleverd aan het maatschappelijk debat, via media, lezingen en opiniebijdragen. Wij willen deze bijdragen zichtbaar maken omdat in deze tijd het wereldbeeld van mensen gekleurd wordt door (vooral) de media. Wij doen daar dus vrolijk aan mee, maar wensen een ieder vervolgens wel het persoonlijke contact.

Kijkt u eens rond en laat het uw vrienden en kennissen weten. Wij hopen dat u er veel plezier aan beleeft en regelmatig terugkeert voor een bezoek. Bent u geïnteresseerd in een nadere kennismaking? Of wilt u gewoon eens klankborden over vragen die bij u persoonlijk spelen, op uw school, op uw werk, in de moskee of kerk? Neem dan gerust contact met ons op, onderaan elke pagina vindt u onze gegevens.

Volg ons op sociale media

Facebook – De Zeven Zuilen
Facebook – Enis Odaci
Facebook – Herman Koetsveld
Twitter – Enis Odaci
Twitter – Herman Koetsveld

4 Reacties

 • Beste Enis en Herman

  Mooie site is het geworden. Prima te bekijken op mijn foon. Dat jullie bescheiden bijdrage maar steeds onbescheidener mag worden 😉

  Groet Nicole

 • Al een tijdje hoop ik dat er een Charismatisch mens op staat die de kerk een stem kan geven en dat liefst in combinatie met andere religies. Die kan voorgaan in rechtvaardigheid en met liefde voor de medemensen. Die de problemen van de huidige wereld aan de kaak kan stellen. Die niet focust op angst, maar op realiteit en vertrouwen. Dit weekend heb ik ze ontmoet. Ze waren in Assen. Het zijn Herman Koetsveld en Enis Odaci. Knap zoals zij het gesprek aan gaan en weten waar ze het over hebben. En …. hun verhaal gaat over hoop. Over wat er goed gaat. Niet om wat er fout ging, want het is de bedoeling dat we hier van leren. Ze zijn ……. een Godsgeschenk.

  • Ruim 2000 jaar geleden stond een Charismatisch Mens op uit de doden Marian; Hij was en is de rechtvaardigheid en de liefde Zelf.
   Hij stelde de problemen van de mensheid aan de kaak en gaf ons de oplossing door de zonde van de mensheid op Zich te nemen (Joh.1:29).
   Hij deed Zijn verlossende werk niet uit angst maar in vertrouwen op Zijn hemelse Vader, Die Hem als mens de kracht gaf aan het kruis om de zonde van de wereld weg te dragen.
   Ik heb Hem mogen ontmoeten in de Bijbel, waar Hij Zichzelf presenteert als de weg, de waarheid en het leven (Joh.14:6).
   Hij heeft Zichzelf aan mij geopenbaard zoals Hij Zelf belooft in de Bijbel Zich te openbaren aan een ieder die in Hem gelooft (Joh. 14).
   Hij heeft mij waarlijk hoop gegeven in de vorm van een nieuw leven, dat ik als een Godsgeschenk heb mogen ontvangen in mijn leven gedurende inmiddels 18 jaren.
   En dat terwijl ik de 49 jaren daarvoor totaal niets wist van religie of Godsdienst!
   Ik wilde dat graag even met je delen om de uitnemendheid van de Persoon Jezus Christus als redder en verlosser van de mensheid te benadrukken, juist nu wij staan aan de vooravond van de viering van Pasen, waarin wij mogen gedenken dat Jezus Christus is opgewekt uit de doden (Lukas 24:6).
   Want Hij leeft en de gelovigen zullen leven (Joh.14:9).
   Vriendelijke groet,
   r.hespe

Laat een bericht achter