Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Wie is: Herman Koetsveld?

Mijn wieg stond in Naarden, in een gezin waar mijn vader naast zijn werk een studie theologie deed om predikant te kunnen worden. Ik groeide dus op in een gereformeerd predikantengezin als een-na-jongste van vijf kinderen. Na de Mavo en Havo ben ik op de driejarige Reformatorische Bijbelschool terecht gekomen. Paste naadloos bij mijn opvoeding, maar gaandeweg niet meer bij mijn kritische vragen. Ik wilde verder op zoek. 

Meer lezenWie is: Herman Koetsveld?