Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Hartelijk welkom op onze vernieuwde website. Een website die vooral gaat over een samenwerking tussen twee mensen die zo op het eerste gezicht uit twee totaal verschillende werelden komen. Wij, Herman Koetsveld en Enis Odaci, zijn ervan overtuigd dat wij vanuit die verschillende tradities, een christelijke en een islamitische, een bescheiden bijdrage kunnen leveren aan het wegnemen van wantrouwen in de samenleving.

Daarbij speelt uiteraard het maatschappelijk debat over de plaats van de islam, en daarmee samenhangend, de vraag naar de Nederlandse (christelijke) identiteit ook een belangrijke rol.

Herman is theoloog en predikant (PKN) bij de Brongemeente in Hengelo. Hij nam in 2009 stelling tegen de verharding in de samenleving. Samen met 39 andere predikanten stelde hij toen het Manifest van Advent op, waaraan regionale en landelijke media aandacht besteedden. Enis is projectmanager voor wegenprojecten en voorzitter van Stichting Humanislam. Hij haakte aan op Herman’s Manifest van Advent en organiseerde samen met diverse partners in Hengelo het Convenant van Vertrouwen: Een breed ondersteund initiatief waarin vertegenwoordigers van Twentse religieuze en niet-religieuze organisaties zich uitspraken tegen wantrouwen, en voor bevordering van respect en vertrouwen.

Inmiddels hebben wij in diverse bijeenkomsten waarbij wij samen optrokken de ervaring opgedaan dat onze samenwerking als prikkelend, en vaak als perspectief biedend wordt ervaren. De kritische geluiden zijn er, natuurlijk.

Wij hebben daarom besloten om de inspiratie die wij uit onze samenwerking opdoen breder te delen, en de nieuwe vragen van deze tijd bespreekbaar te maken. Deze website is daar een onderdeel van. Inmiddels hebben wij diverse bijdragen geleverd aan het maatschappelijk debat, via media, lezingen en opiniebijdragen. Wij willen deze bijdragen zichtbaar maken omdat in deze tijd het wereldbeeld van mensen gekleurd wordt door (vooral) de media. Wij doen daar dus vrolijk aan mee, maar wensen een ieder vervolgens wel het persoonlijke contact.

Kijkt u eens rond en laat het uw vrienden en kennissen weten. Wij hopen dat u er veel plezier aan beleeft en regelmatig terugkeert voor een bezoek. Bent u geïnteresseerd in een nadere kennismaking? Of wilt u gewoon eens klankborden over vragen die bij u persoonlijk spelen, op uw school, op uw werk, in de moskee of kerk? Neem dan gerust contact met ons op, onderaan elke pagina vindt u onze gegevens.

Volg ons op sociale media

Facebook – De Zeven Zuilen
Facebook – Enis Odaci
Facebook – Herman Koetsveld
Twitter – Enis Odaci
Twitter – Herman Koetsveld

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin