Vrijheid geef je door

Dodenherdenking 4 Mei 2012, uitgesproken door Herman Koetsveld in de Lambertuskerk in Hengelo.  “Het thema van deze vierde en vijfde mei luidt: ‘Vrijheid geef je door’. Als een kauwgommetje stopte ik dit zinnetje in mijn ziel om me te laten verrassen door de smaken die het zou gaan afgeven. Verrassend was het inderdaad, want al […]