Religieuze Educatie

Het Hebreeuwse begrip chinoeg, vrij vertaald ‘religieuze educatie’, kent een innerlijke en diepere dimensie die rabbijn Evers in de laatste editie van het protestantse blad Kerk & Israël Onderweg beter zichtbaar maakt door het af te zetten tegen de seculiere, maatschappelijke opvoeding. Kortweg: chinoeg richt zich op God en de seculiere opvoeding richt zich op de maatschappij met alle geldings- en prestatiedrang die daarbij hoort.

Rijbewijs

Herman Koetsveld en Enis Odaci schrijven gezamenlijk toegankelijke columns voor Hengelo’s Weekblad van Wegener Media. Herman en Enis bevragen elkaar elke twee weken aan de hand van een dan actuele maatschappelijke of persoonlijke gebeurtenis. Zij beschouwen de vragen elk vanuit hun eigen christelijke of islamitische invalshoek, met als doel dat er voor de lezer zo meer begrip ontstaat voor elkaars traditie.