De beste wensen! Welke bedoel je?

Beste Herman, wat beleef jij aan Oud en Nieuw?
Als je er een beetje nuchter (voor velen nogal lastig deze dagen) tegenaan kijkt is het natuurlijk een raar verschijnsel. Er is geen enkele reden aan te nemen dat op 1 januari
2014 er ook maar iets ‘nieuw’ zal zijn of het moet de gewijzigde belastingwetgeving
zijn. We sjouwen onze gebruikelijke sores gewoon het nieuwe jaar in. Niets blijft achter.