Zondag zo’n dag

Beste Herman, je schreef een kritisch gedichtje over ‘dagzondag’. Waarom? In 321 na Christus stelde keizer Constantijn de zondag als rustdag in als christelijke variant op de joodse sabbath, de zaterdag, de zevende dag waarop volgens de vierde van de aloude tien geboden niet gewerkt mag worden. We zijn bijna 17 eeuwen zondagsrust verder, maar spannen ons […]