Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

2017 Deel 1 | Wereld – Verbondenheid of versplintering?

De wereldgemeenschap heeft zich dankzij de nimmer aflatende technologische vooruitgang ontwikkeld tot een innig verbonden economisch geheel. We noemen dat met een mooi woord ‘globalisering’. Globalisering manifesteert zich het meest zichtbaar in de continent-overstijgende manier waarop handel wordt bedreven, kennis wordt ontsloten en informatie wordt uitgewisseld. Zelfs op gevoelige thema’s als de aanpak van klimaatproblemen en kernwapenbeheer zien we inmiddels, gelukkig maar, een beweging richting internationale samenwerking. Alles is met alles verbonden.

Door: Herman Koetsveld en Enis Odaci

Gelijktijdig zien we, zoals met alle grote bewegingen, tegenbewegingen ontstaan. Lokale economieën staan onder druk dankzij goedkope arbeid elders op de aardbol. Dat leidt tot protest en regulering. Vluchtelingenstromen zetten internationale verdragen onder druk en dat leidt tot nieuwe fysieke muren en de opmars van het nationalisme. En de diverse oorlogen in vooral het Midden-Oosten leiden tot een herleving van de tegenstellingen uit de Koude Oorlog tussen het Westen en Rusland. De kiem voor de uitholling van de veiligheidsgedachte achter de Verenigde Naties lijkt hiermee gelegd.

Kortom, in de grote bewegingen op het wereldtoneel dreigen lokale en nationale identiteiten te verdwijnen. En dus gebeurt het ondenkbare: Donald Trump treedt aan als president van de Verenigde Staten. Met zijn uitverkiezing wordt de anti-globalistische tegenbeweging direct zichtbaar: de handelsverdragen TTIP en CETA worden in de ijskast gezet. De internationale afspraken naar aanleiding van de klimaattoppen in Parijs (2015) en Marrakesh (2016) staan op losse schroeven. En de moeizame en voor het Midden-Oosten relevante Iran-atoomdeal wordt weer openlijk in twijfel getrokken. Trump kan op zeer korte termijn een niet te onderschatten katalysator vormen voor het trekken van vele nieuwe grenzen. Zijn hele retoriek en verkiezing maken duidelijk: eerst de belangen van de VS veilig stellen. En alles wat daar mee in strijd is wordt of ontkend of snoeihard de confrontatie mee aangegaan. Het gevaar is dat andere grootmachten deze houding overnemen en, God verhoede, het omzetten in nationaal en economisch beleid.

In een wereld waarin alles met alles verbonden is, zijn problemen niet meer vanzelfsprekend lokaal of regionaal op te lossen. De spanningen rond de huidige migratiestromen, tussen Rusland en Europa, de uitzichtloze strijd in Syrië en de immer voortschrijdende ecologische uitbating van de aarde onderschrijven de mondiale noodzaak om tot gezamenlijk gedragen en uitgevoerde oplossingen te komen. Het is de vraag of de terugtrekking achter nationale dijken en fysieke muren een alternatief kán zijn op globalisering. De hervorming zal, zoals altijd, die van het hart moeten zijn. Er is een gloedvolle inzet nodig om internationaal gemaakte afspraken te blijven respecteren en er is de grootst mogelijke inzet nodig om de kwetsbaarheid van al het leven te beschermen. In alle eenvoud: de tegenbeweging op wereldniveau begint dichtbij huis.

Het jaar 2017: Lessen uit 500 jaar Reformatie
Deel 1: Wereld – Verbondenheid of versplintering
Deel 2: Europa – Einde of nieuw begin
Deel 3: Nederland – Hoe Holland hervormt
Deel 4: Kerk – Hervorming of parmantige neo-orthodoxie
Deel 5: Moskee – Uitsluiting of samenwerking
Deel 6: Ik – Van hard tot hart
Deel 7: Een verbindend woord

Meer info

  • Dit jaaroverzicht is gepubliceerd in het blad Volzin.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin