Ondersteboven

Beste Herman, er is nogal wat loos de laatste tijd. Zie je het nog zitten? Nou, ik denk dat het mij niet veel anders vergaat dan iedereen die probeert vat te krijgen op wat er momenteel allemaal gaande is in de wereld. Het lijkt wel of niets meer gewoon vanzelfsprekend is: onze democratie, het belang […]