Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Beste Herman,
beleef jij Kerst dit jaar anders dan anders?

Je doelt met jouw vraag denk ik op het feit dat 2015 wel een heel bijzonder jaar is geworden. Nou ja, veel is ook hetzelfde gebleven: het geld rolt voor het kerstfeest weer als vanouds. Wie het heeft natuurlijk. Het consumentenvertrouwen groeit. Juist ja.

Maar achter al die nieuwe glitters en lichtjes blijkt ook veel onzekerheid en angst voor de toekomst schuil te gaan. De schokgolven van de twee bloedige aanslagen in Parijs waren tot in Hengelo te voelen. En de indrukwekkende stroom vluchtelingen die onder meer naar ons land op gang kwam bracht heel veel mensen in beweging: om te helpen of om hun tegenstem te laten horen. De tegenstellingen verscherpten.

Jij en ik, we voelen het allemaal: we staan op een grens naar een nieuwe tijd, maar we weten niet hoe die er uit zal gaan zien. Ja, ik snap die onzekerheid en angst wel. Het kan mij ook zomaar te pakken hebben.

Bondskanselier Angela Merkel raadde ons aan om weer eens een kerk binnen te stappen als we zoeken naar wat ons draagt. Met Kerst wordt daar verhaald van een hemelse boodschapper die ‘ons’ een nieuwe tijd komt aanzeggen. Het viel mij op – en het sprak me nu bijzonder aan – dat die engel allereerst zegt: ‘Wees niet bang’. Willen we het aandurven om met elkaar een nieuwe tijd in te trekken dan is dit dus het eerste: Wees niet bang!

Hoopvolle feestdagen gewenst!

Meer info?
Deze column is gepubliceerd in het Hengelo’s Weekblad.

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin