Agenda en Activiteiten

Een overzicht van gezamenlijke en persoonlijke activiteiten van Herman Koetsveld en Enis Odaci

Protestantse gemeente Hengelo

Herman Koetsveld is dominee bij de Protestantse gemeente in Hengelo. Het profiel van deze gemeente laat zich kenschetsen als een hopende, inspirerende, getuigende en dienstverlenende gemeenschap. Pastores zijn niet alleen beschikbaar voor (kern)leden, maar ook voor buitenstaanders.

Stichting Humanislam

Enis Odaci is voorzitter van de islamitische denktank, Stichting Humanislam. Een stichting met een humanistische én islamitische grondslag omdat de mens volgens Enis centraal staat in de islam. De stichting is daarom gericht op een samenleving waarin universele en kompasloze waarden begin- en eindpunt zijn.

Samenwerkende Partners

Herman Koetsveld en Enis Odaci werken samen, maar ook afzonderlijk, met diverse organisaties, platforms en media. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste partners.