Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Beste Herman,
in mijn agenda staat vandaag ‘Driekoningen’ – vertel!

Dat komt uit een verhaal uit de Bijbel. Het hoort bij kerst. Volgens de verteller Matteüs komen er ‘magiërs uit het oosten’ naar Jeruzalem. Het gaat om astrologen, wetenschappers die in de sterren hadden gezien dat er ergens in of rond Jeruzalem een koningskind geboren zou zijn. Ze reizen af en melden zich aan het hof van koning Herodes.

We weten uit allerlei bronnen dat die man goed fout was. Een machtswellusteling van de bovenste plank die iedereen liet vermoorden die hij wantrouwde. En dan staan er op een dag die geleerde vreemdelingen hem te vertellen dat er een troonpretendent is geboren. De koning schrikt zich ongelukkig. Hij weet nergens van, maar die lieden voor hem wel. Maar Herodes is een sluwe vos. Als hij van de schrik bekomen is vraagt hij die sterrenkundigen het kind te zoeken en hem te rapporteren waar hij hem kan vinden. Om
hem hulde te brengen, zegt hij. Om hem te kunnen doden, denkt hij. De ster wijst de weg en die oosterlingen vinden het kind in Bethlehem. Ze geven hem hun geschenken: goud, wierook en mirre. Drie geschenken, vandaar drie ‘wijzen’, of ook wel: Driekoningen. Die rapportage blijft natuurlijk uit. De machtskoning wordt in zijn hempie gezet. Want de toekomst is aan het kind, de machteloze, de arme, de gemartelde, de gekruisigde.

De krantenkoppen reppen over een moeizaam 2015. Dit verhaal spreekt over een zeer
verrassend nieuw begin. Gelukkig Nieuwjaar!

Meer info?
Deze column is op 6 januari 2015 verschenen in het Hengelo’s Weekblad.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin