Op 20 december 2015 sprak Enis Odaci de jaarlijkse Stork Lezing uit . De Storklezing is een initiatief van oud-stadsdichter John Heymans en de stichting Hengelo Leest. Het is een jaarlijkse voordracht van een (oud)-Hengeloër die zich op maatschappelijk en/of cultureel gebied heeft onderscheiden, en die zich betrokken voelt bij het wel en wee van deze stad. Thema dit jaar was: vluchtelingen en angst. De gehele tekst is na te lezen op de website van Humanislam. Meer info over de Storklezing is te vinden op de website van Hengelo Leest.