Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Op 20 december 2015 sprak Enis Odaci de jaarlijkse Stork Lezing uit . De Storklezing is een initiatief van oud-stadsdichter John Heymans en de stichting Hengelo Leest. Het is een jaarlijkse voordracht van een (oud)-Hengeloër die zich op maatschappelijk en/of cultureel gebied heeft onderscheiden, en die zich betrokken voelt bij het wel en wee van deze stad. Thema dit jaar was: vluchtelingen en angst. De gehele tekst is na te lezen op de website van Humanislam. Meer info over de Storklezing is te vinden op de website van Hengelo Leest.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin