Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Beste Herman,
nog reacties gehad op ons artikel in Trouw?

Ik moet even de lezers bijpraten, Enis. Onlangs zeiden kardinaal Eijk en de voorzitter van de Protestantse Kerk, ds. Karin van den Broeke min of meer gelijktijdig dat zij er eigenlijk niets op tegen zouden hebben als bijvoorbeeld een tweede pinksterdag voor een andere feestdag zou worden ingeruild. Dat zijn immers maar een soort aanplaksels van het echte feest. Wij kwamen daarover samen aan de praat en raadpleegden de Amsterdamse rabbijn Lody van de Kamp. En zo ontstond ons plan: we ruilen de tweede paasdag in voor het joodse Jom Kippoer, de Grote Verzoendag en voor de tweede pinksterdag komt het islamitische Suikerfeest.

De symboliek van de feesten die we al kennen wordt verdiept en verbreed. Kerst: geboorte van Christus, licht in het duister. Pasen: opstanding, nieuw leven, lente. Pinksteren: de bezieling door de Geest, herschepping/re-creatie. Daar komt dus bij: Jom Kippoer, dag van verzoening; we worden samenlevingsbreed uitgenodigd om wat mis ging goed te maken: ‘Sorry buurman, ik had dat niet moeten doen’. En het Suikerfeest, het feest van samen delen, vooral met mensen die het minder hebben dan wij. Een dag van een landsbrede solidariteit en overal mooie initiatieven om mensen uit hun isolement van armoede te halen. En dan geven we gelijk aan: jodendom, christendom en islam, die drie horen bij elkaar en hebben onze Europese cultuur vormgegeven.

O ja, jouw vraag: veel reacties. Van stevig kritisch tot verrast positief. Maar wat wil je met zo’n feestelijke ruil?!

Meer info?
Deze column is op 9 juni 2015 gepubliceerd in het Hengelo’s Weekblad.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin