Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Precies 500 jaar geleden spijkerde de monnik Maarten Luther een papier met 95 stellingen op de poort van de slotkapel van Wittenberg, Duitsland. Die stellingen waren bedoeld om de misstanden in de Rooms-katholieke kerk (de kerk van Europa) aan de kaak te stellen.

Beste Herman,
wat een titel, ga je scheiden?

Nee, goede vriend, kijk even naar de datum op het hoekje van de krant: 31 oktober 2017. Gaat je een lampje branden? Nee? Geeft niks. Ik praat je even bij. Precies 500 jaar geleden spijkerde de monnik Maarten Luther een papier met 95 stellingen op de poort van de slotkapel van Wittenberg, Duitsland. Die stellingen waren bedoeld om de misstanden in de Rooms-katholieke kerk (de kerk van Europa) aan de kaak te stellen.

In die tijd was de macht van de kerk gigantisch. Met alle gevolgen van machtsmisbruik, een enorme corruptie en het verlies van geloofwaardigheid. Luther had de Bijbel gelezen en zag dat de kerk van zijn tijd wel heel ver af was komen te staan van die beweging van Jezus van ooit. En dus deed hij allerlei voorstellen om de kerk te vernieuwen.

Luthers ideeën en voorstellen vielen op veel plekken in Europa en ook in onze streken in goede aarde. Behalve dus bij de mensen met de macht. Zij probeerden Luther en zijn beweging pootje te lichten door hem te veroordelen als een ‘ketter’, iemand die qua geloof niet deugt. De vernieuwingsbeweging ontaardde in een conflict dat op het scherpst van de snede werd uitgevochten. Tal van godsdienstoorlogen in Europa waren het gevolg. De overwinnaars vernederden de verliezers. In ons land werd de kerk van ‘de protestanten’ de staatskerk en de Rooms-katholieken werden eeuwenlang als een soort tweederangsburgers weggezet. In andere landen andersom.

Maar de tijden zijn veranderd. Het inzicht is gegroeid dat we uit dezelfde bron van het leven putten. Er is geen protestantse God en geen Rooms-katholieke of islamitische hemel. Zo’n kijk moet kennelijk groeien – als het even kan wel rapper dan 500 jaar.

Deze column is gepubliceerd in het Hengelo’s Weekblad.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin