Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Enis Odaci in ‘Het Vermoeden’

Na 11 september 2001 werd Enis Odaci plotseling aangesproken op het feit dat hij moslim is. Niets was meer vanzelfsprekend; overal bespeurde hij angst en onzekerheid. Hij vond het tijd worden om zich meer in de koran en in zijn eigen religieuze achtergrond te verdiepen. Zijn wortels liggen in het alevitisme, een in de basis humanistisch ingestelde levensbeschouwing, waarbij veel elementen uit de islam en andere godsdiensten zijn geïntegreerd tot de overtuiging dat God groter is dan welk boek dan ook. Zo kwam Odaci ertoe om de stichting humanislam op te richten, die het humanisme in de islam benadrukt.

Inmiddels is hij ook een samenwerkingsverband aangegaan met Herman Koetsveld, predikant in Hengelo. Samen gaan ze de interreligieuze dialoog aan, bouwen bruggen, slaan handen ineen, schrijven stukken en roepen ze op om vorm te geven aan goddelijke eigenschappen als rechtvaardigheid.

Als peuter in Turkije liep Enis polio op, vlak voordat daar een omvangrijk inentingsbeleid van kracht werd. ‘Ik viel dus nog net in de prijzen’, zegt hij. ‘Toch nam m’n handicap me niets af – integendeel.’ Nadat het gezin in Hengelo herenigd was, koos hij voor het atheneum. Maar zijn vader meldde hem af, omdat in zijn ogen het gebouw ongeschikt was voor zijn zoon die afhankelijk is van krukken. De directeur kwam op bezoek, ging voortvarend in tegen het ouderlijk gezag en zorgde ervoor, dat Enis alsnog naar het atheneum kwam. ‘In één klap waren we ingeburgerd.’

Odaci ging naar de universiteit en werd zelfstandig projectmanager infrastructuur – ofwel verkeerskundige. In die functie bouwt hij soms letterlijk bruggen. In figuurlijke zin doet hij niet anders. Zijn ‘heilige tekst’ zijn woorden van Imam Ali, schoonzoon van de profeet Mohammed en de belangrijkste wijsgeer van sjiieten, soefi’s en alevieten.

‘Gerechtigheid is de kern van mijn geloof’, zegt Enis Odaci. ‘Er is niets belangrijker dan de ogen van de ander te zien oplichten. Dat kan door de ontmoeting, door aandacht en zorg. Zelf heb ik daar veel van mogen ontvangen en daar ben ik dankbaar voor.’

HEILIGE TEKST

Jouw medicijn zit in jou, maar je beseft het niet
Jouw zwakheid komt door jou, maar je ziet het niet
Jij bent het Duidelijke Boek, met welke letters
Al dat verborgen is, kenbaar wordt
Je vermoedt dat je een kleine eenheid bent
Maar het grootse universum ontrafelt zich in jou
Jij hebt daarom niets anders buiten jezelf nodig
Als je (maar) zou nadenken over jouw wezen, echter je doet het niet

 Imam Ali

Meer info?
Dit artikel is ook te vinden op de website van Het Vermoeden.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin