Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Beste Herman, komende zondag is het Pinksteren, heeft dat nog wat te betekenen?

Nou en of. Ik geef je een concreet voorbeeld. Niet schrikken.

Als ik van jou zeg: ‘die Odaci is een voorbeeld van een profiterende allochtoon’ dan klopt dat in letterlijk zin. Het is ‘waar’: jij bent (volgens de definities) een ‘allochtoon’, en ja, jij hebt ‘geprofiteerd’ van de voorzieningen van onze samenleving. Maar je voelt onmiddellijk: de ‘geest’ van deze uitspraak is voelbaar negatief. Deze woorden zo uitgesproken herbergen een ‘boze geest’ van leugen en verdraaiing. Gevolg? De afstand tussen ons kan niet groter gemaakt worden.

Maar als ik van jou zeg: ‘Jij bent een voorbeeld voor iedereen die onze samenleving wil opbouwen’ dan is dat ook waar, maar op een totaal andere manier. Deze zin is immers drager van een ‘goede geest’. De ruimte tussen ons vult zich als vanzelf met respect en verbinding die uitnodigt tot een vervolg.

Oftewel: alle taal, elk woord, draagt ‘geest’ in zich. Hoe dan ook. De christelijke traditie vertelt het pinksterverhaal: die ‘goede geest’ komt van God – Heilige Geest dus – die als een windvlaag over alle mensen van alle talen en culturen wordt geblazen. Het is de Geest die nieuwe wegen opent, die goed doet, die hoop geeft, die inspireert.

Mij dunkt: doe onze samenleving maar weer een flinke portie Pinksterfeest!

Meer info?
Hengelo’s Weekblad (Wegener media)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin