Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Beste Herman,
het is 40-dagentijd. Vasten dus. Op internet wordt nu aanbevolen 40 dagen te stoppen met alle ‘sociale media’ zoals Facebook en Twitter. Wat vind jij?

Net nu ik eindelijk na veel geaarzel mijn eerste wankele stapjes heb gezet in de sociale media kom jij hier mee aan. Nu kan ik je natuurlijk het bos insturen met de mededeling dat wij als protestanten niet aan vasten doen. Maar die vlieger gaat niet op. Er is steeds meer interesse in een vorm van vasten in deze periode voor Pasen. In mijn gemeente heeft zich bijvoorbeeld spontaan een vasten-groepje gevormd.

En ikzelf? Ik zoek wat extra stilte en momenten van ‘tot mezelf komen’. En ik probeer te versoberen. Maar ik leg mezelf niets op. Zeker geen regels. Het gaat niet om wat je laat staan. Het gaat om een innerlijke groei.

Bewustwording. Dankbaarheid. Zoiets.

Is jou trouwens de parallel met de Ramadan opgevallen? Ik meen dat jij ook vindt dat zo’n periode van vasten vooral te maken heeft met bewust leven. De veertig-dagentijd is in de beginperiode van het christendom gegroeid als voorbereidingstijd op de doop in de Paasnacht. Met Jezus ondergaan in het donker en opstaan in het licht. De oerbeweging van het leven dus. O ja, je vraag: ik Twitter je mijn beleving van deze tijd wel even door!

Meer info?
Hengelo’s Weekblad (Wegener media)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin