Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

De kern van wat wij meegeven aan scholen, kerken & moskeeën, bestuurders en maatschappelijke instellingen draait om het woord ‘vertrouwen’. Wij zien dat elke levenshouding en levensbeschouwing een bijdrage kan leveren aan onze samenleving wanneer verbindende taal daarvoor als middel ingezet wordt.

Wat is dat: verbindende taal? Verbindende taal is in ieder geval geen cultuur-relativisme. Integendeel, verschillen zijn juist het vertrekpunt. Hoe maken we dan vanuit de christelijke en islamitische traditie de gezamenlijke vertaalslag naar de maatschappelijke vragen van nu?

We gebruiken daarvoor een methode die gebaseerd is op het stellen van Vragen, het hebben of organiseren van Ontmoetingen, het beleven van Ervaringen en de vergaring van objectieve kennis en informatie, om te Leren. Dit noemen wij de V.O.E.L.-methode. Op deze manier leren mensen elkaar kennen, en wie de ander kent kan beter omgaan met zijn vragen, zorgen en angsten.

voel-methode

Dat betekent in de praktijk dat we op allerlei niveaus een werkvorm ontwikkelen met als doel dat er tussen mensen een oprechte uitwisseling ontstaat. Deze methode staat, gekoppeld aan onze tradities, garant voor een boeiende, indringende, vaak humorvolle, maar altijd uitdagende werkwijze.

De methode levert nieuwe inzichten op. De ene keer gaat het om een verdiepende ontmoeting, een andere keer betreft het een scherpe forumdiscussie en een volgende keer is het een spannend lesprogramma. In ieder geval, altijd stof tot nadenken. Altijd staat het gesprek en het onderlinge contact centraal, waarin de nieuwsgierige en kritische geest alle ruimte krijgt om op onderzoek uit te gaan.

Herman Koetsveld en Enis Odaci leveren bijdragen aan:

  • opstellen en uitvoeren van beleid met betrekking tot culturen en godsdiensten in de samenleving;
  • lezingen, presentaties, voordrachten in kerk, moskee, bedrijven en overheid;
  • opinie-artikelen, columns, interviews;
  • exegese van Koran en Bijbel, bijdragen aan cultuurhistorisch onderzoek;
  • theologische artikelen in relatie tot actuele maatschappelijke thema’s;
  • debatleiding, workshopbegeleiding en organisatie van thema-avonden.
  • opstellen van onderwijsmateriaal (van middelbare school tot wetenschappelijk onderwijs) en gastdocentschap.
  • Etc.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin