Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Beste Enis, homoseksualiteit is een gevoelig thema binnen godsdiensten. Wat vind jij als moslim van homoseksualiteit? Homoseksualiteit is ook een gevoelig onderwerp binnen de islam. Altijd geweest. Je kunt er op twee manieren naar kijken. Of je kijkt er met een theologische bril naar, of je kijkt met een sociaal-culturele bril.

Beste Enis,
homoseksualiteit is een gevoelig thema binnen godsdiensten. Wat vind jij als moslim van homoseksualiteit?

Homoseksualiteit is ook een gevoelig onderwerp binnen de islam. Altijd geweest. Je kunt er op twee manieren naar kijken. Of je kijkt er met een theologische bril naar, of je kijkt met een sociaal-culturele bril.

In het eerste geval neem je de Koran ter hand. Dan zie je dat de omgang tussen mannen altijd in relatie tot de Bijbelse profeet Lot besproken wordt. Lot was degene die de steden Sodom en Gomorra van de ondergang moest redden. Niet helemaal gelukt. God maakte korte metten met de inwoners, zo wil het verhaal. Lag het aan de homoseksualiteit van de mensen of lag het aan hun decadentie, onrechtvaardigheid en ongastvrijheid? Wijze geleerden verschillen van mening over wat nu de juiste interpretatie is.

En daarom is de tweede benadering net zo belangrijk, de sociaal-culturele. Homoseksualiteit kun je niet alléén met een heilig boek in de hand benaderen. Wat God vindt van dingen, weten jij en ik uiteindelijk niet. Wij weten en voelen wel heel goed dat wij voor onze medemens, onze kinderen en onze vrienden moeten zorgen. Als zij onder moeilijke omstandigheden besluiten ‘uit de kast’ te komen, dan is dat niet hun probleem, maar hun oproep. Aan ons. Om hun recht op hun echte identiteit te respecteren en om ervoor te zorgen dat zij geaccepteerd worden.

Meer info?
Hengelo’s Weekblad – Wegener media
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin