Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Beste Enis,
hoe beleef jij als moslim Pasen eigenlijk? Zou je eraan mee kunnen doen?

Pasen en islam vormen een spannende combinatie. De spanning zit hem in de opstanding van Christus. In de islam houdt het verhaal over Jezus namelijk op bij de kruisiging. Dus geen opstanding en ook geen overwinning van de dood.

Dit is een van de punten waarin christendom en islam flink uiteenlopen. Helaas gebruiken we die verschillen vaak om de ene godsdienst ‘beter’ te vinden dan de andere. Het liefst met Bijbel- en Koranverzen in de hand. We zijn zelden nieuwsgierig naar die andere waarheden van mensen.

Een wijs man zei ooit: “Toen de Spiegel der Waarheid uit de hemel viel en in duizend scherven uiteenspatte, haastten de mensen zich om een scherf te bemachtigen. Ieder die er een had bemachtigd, riep triomfantelijk: “Ík heb de Spiegel der Waarheid!” Iets om over na te denken.

In de meeste godsdiensten staat de lente voor een nieuw begin van leven. De koude en grauwgrijze omgeving wordt vervangen door licht en warmte. Lente en Pasen markeren gebroederlijk een nieuwe cyclus in de natuur én in onze geest.

Die symboliek van Pasen vind ik mooi. Ik zie het bij mijn kinderen wanneer ze fanatiek eieren verzamelen. Wanneer ze naar de verhalen luisteren. In hun twinkelende oogjes zie je dan: Pasen is een tijd van Hoop en Vertrouwen.

Meer info?
Hengelo’s Weekblad (Wegener media)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin