Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Beste Enis, Ga je stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen? Zo ja, op welke partij? De kop van dit stuk heet ‘Ik ga niet stemmen’, maar dat moet ik gelijk nuanceren anders krijg ik het (terechte) verwijt dat ik niet moet klagen als de politiek dingen besluit die mij niet aanstaan. Natuurlijk ga ik stemmen, maar ik heb wel voorwaarden.

Beste Enis,  
Ga je stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen? Zo ja, op welke partij? 

De kop van dit stuk heet ‘Ik ga niet stemmen’, maar dat moet ik gelijk nuanceren anders krijg ik het (terechte) verwijt dat ik niet moet klagen als de politiek dingen besluit die mij niet aanstaan. Natuurlijk ga ik stemmen, maar ik heb wel voorwaarden.

Ik ga niet stemmen op een partij die wil bezuinigen op de sociale hulpverlening. Ik ga niet stemmen op een partij die alleen maar nieuwe gebouwen wil neerzetten, terwijl bestaande wijken verpauperen. Ook ga ik niet stemmen op politici die geen oog hebben voor cultuur en theater in de stad. De partij die alleen denkt in euro’s en niet in mensen, krijgt niet mijn stem.

Ik ga niet stemmen op een partij die weer niets doet aan de dikke laag ambtenaren in de gemeente. Tevens wil ik geen partij die stankoverlast veroorzaakt, want dat gebeurt als de gemeentelijke afvalverwerking wordt gekoppeld aan je gezinsinkomen. Hoe rijker je bent, hoe schoner de straat! De politicus die de samenleving opdeelt in wij en zij, in buitenlanders en Nederlanders, krijgt nooit mijn stem. Ik stem niet op een partij die ik alleen op bezoek krijg wanneer het verkiezingstijd is.

Nu vraag je je af, wie krijgt dan wel mijn stem? Beste Herman, er zijn een paar dingen die je niet van me mag weten: mijn pincode, mijn salaris en… op welke partij ik ga stemmen!

Meer info?
Deze column is op 11 maart 2014 verschenen in het Hengelo’s Weekblad van Wegener Media.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin