Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Op 23 december waren Herman Koetsveld en Enis Odaci weer hard aan het werk om bruggen te bouwen – ditmaal in het “Inspiratiecafé” te Hengelo (Café de Cactus). In een programma met buikdanseressen, een kerstliederen zingend vrouwenkoor en een goede maaltijd, was er ook alle ruimte om harten te openen en angsten te bespreken.

Ook in een café, misschien wel júist in een café, wordt de maatschappelijke discussie over religie en de multiculturele samenleving in alle intensiteit gevolgd, beleefd en becommentarieerd. We laten vonkjes van vertrouwen achter en nemen ook weer een paar vonkjes mee. We gaan in 2015 dus verder.

Zie ook: Het Inspiratiecafé

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin