Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Herman Koetsveld en Enis Odaci stellen elkaar elke twee weken een vraag naar aanleiding van de actualiteit. Dat varieert van kleine, persoonlijke thema's tot grote politieke en theologische vragen.

Beste Enis,
Wat vind jij van Trumps beslissing om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël?

Tja, wat daar nu van te vinden? Ik was een weekje in het buitenland om heerlijk te genieten van wat rust, maar toen ik terugkwam was het gelijk weer raak. Ruzie in het Midden-Oosten, ruzie hier in Nederland. Winkelruiten worden ingegooid in Amsterdam, in Jeruzalem worden mensen opgesloten. Het kan verkeren.

Dat komt allemaal door een besluit van één president. Nu werkt het zo dat Trump zo’n besluit echt niet in zijn eentje neemt. Achter hem zit een heel team van beleidsmakers en strategen. Knappe koppen zijn dat. Er bestaan talloze lobbygroepen die hem proberen te beïnvloeden. En tussen al die knappe koppen, beleidsmaker en strategen zitten mensen die geloven dat Jezus Christus terugkeert op aarde als Jeruzalem de hoofdstad van Israël wordt en als Israël weer het grondgebied gaat krijgen zoals dat in de Bijbel staat omschreven. Het lijkt erop dat die gedachte – de gedachte van een Bijbels Israël – gewonnen heeft in de Amerikaanse presidentskamer. Dat is gevaarlijk, want zo wordt de internationale politiek vooral een godsdienstkwestie.

De christenen van Israël, samen met de joden en de moslims, worden gedwongen om vooral religieuze uitspraken te doen. En religieuze uitspraken doen in een internationaal gevoelig conflict is welbewust een lontje steken in een groot vat met kruid. Dat kan en moet slimmer. Terug naar jouw vraag. Is het in de godsdienst nu echt zo dat de God van Trump een vastgoedmakelaar is, die vanuit de hemel land toewijst aan dees en geen? Wat ik zeg, we moeten slimmer zijn. Jeruzalem is de stad van joden, christenen en moslims. Hoe mooi zou het zijn om dat beeld van eenheid ook in de politiek te realiseren.

Deze column is gepubliceerd in het Hengelo’s Weekblad.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin