Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Herman Koetsveld en Enis Odaci stellen elkaar elke twee weken een vraag naar aanleiding van de actualiteit. Dat varieert van kleine, persoonlijke thema's tot grote politieke en theologische vragen.

Beste Herman,
drukke dagen zeker voor jou?

Nou, dat valt eigenlijk best mee. Want sinds we als Hengelose Protestantse Gemeente in de Waterstaatskerk huizen, delen we als collega’s de vieringen. Ik kijk er naar uit wie de kerk komen bezoeken. Het is anders dan anders. Er hangt rond de kerstvieringen altijd een zekere spanning: kunnen we voldoen aan de verwachtingen die ik nu maar even samenvat met ‘het kerstgevoel’? Dat heeft alles te maken met sfeer, emotie en herinneringen uit de jonge jaren. Moet ik de concurrentie aangaan met Home Alone qua beleving? En zal ik in m’n preek de opwarming van de aarde dan maar even laten voor wat het is om vooral gloedvol en zo beeldend mogelijk te vertellen dat de herdertjes zich een ongeluk schrikken van het licht van de engel in de nacht? Nou ja, dat soort problemen dien ik nu op te lossen.

Dank voor je medeleven…

Ik ga proberen bij de kern van dit feest te komen. De koning spreekt morgen in zijn kersttoespraak ongetwijfeld over de noodzaak van hernieuwde verbondenheid tussen mensen. Prachtig, mee eens natuurlijk. Maar daar zit nog niet het kloppende hart van het kerstfeest. Vorige week zondag mocht ik een kindje dopen. Ik vroeg aan de kinderen om het doopvont wie er van verstoppertje houdt. Allemaal vingers in de lucht. Ik zei: volgens mij speelt God ook graag verstoppertje. En dus de vraag: waar moeten we zoeken? Het antwoord van kerst: daar waar je God nooit verwacht. In de geboorte van een kind in een armzalige en hopeloze achteraftoestand van een stel mensen voor wie geen plaats is in de samenleving. Het kerstverhaal is het verhaal van God die te vinden is in dat kind Jezus – en sindsdien mag je zeggen: in elk mensenkind. ‘Zoek en je zult me vinden!’

Deze column is gepubliceerd in het Hengelo’s Weekblad.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin