Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

De krant vraagt mij u een en ander te willen influisteren voor uw troonrede vanmiddag. Nou, dat wil ik wel. Als ik het goed heb dan maakt u zich net als ik grote zorgen over de taal van het wantrouwen in onze samenleving. Maar u moet de tekst van premier Rutte voorlezen en dan gaat het altijd meer over cijfers dan over mensen.

U ziet ook dat onze samenleving er een is geworden van onderling wantrouwen. Alles moet gecontroleerd worden. Alles moet beheerst worden. De mensen in de zorg, het onderwijs, de boeren, het bedrijfsleven – ja wie niet eigenlijk? – worden er gek van. De werkdruk wordt maar hoger en hoger. En heel dat wantrouwen keert zich tegen wie er maar voor in aanmerking komt: ‘die buitenlanders’, ‘de politiek’, ‘die zakkenvullers’; maar altijd een ‘zij ‘, een ander.

Ik zou u willen vragen om ons, al uw medelanders, op zoek te laten gaan naar alles wat ons vertrouwen voedt. U ziet natuurlijk ook al die magnifieke hoopvolle initiatieven van jonge mensen die geloven in een schone en rechtvaardige toekomst. Majesteit, u bent koning, geen dominee, maar zou u alstublieft willen spreken over de alles overwinnende kracht van geloof, hoop en liefde?

Herman Koetsveld

NB: Deze tekst is gepubliceerd in de TC Tubantia op Prinsjesdag 2017.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin