Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Eind 2009 hebben 40 predikanten in Twente het Manifest van Advent opgesteld waarin zij duidelijk afstand nemen van de verharde toon in het maatschappelijke en politieke (integratie-)debat. Dit Manifest heeft op belangstelling in de media kunnen rekenen. Het feit dat christenen dit signaal afgegeven hebben is bij christelijke en moslimorganisaties niet onopgemerkt gebleven.

Er zijn vervolgens hoopvolle contacten ontstaan, waarvan bijgaande briefwisseling een voorbeeld is. Tussen voorheen de Stichting 12 Imams (nu stichting Humanislam) en de hoofd-initiatiefnemer van het Manifest ontstond een mooi contact. In de briefwisseling tussen Herman Koetsveld en Enis Odaci vertellen wij elkaar van onze visies waarin het woord ‘vertrouwen’ een hoofdrol speelt.

briefwsl-Herman-Enis

In deze tijd van verwarring en vervreemding vinden wij dat het uitspreken van vertrouwen in andere mensen, andere culturen en andere religies een passend antwoord is op het wantrouwen die tussen religies en tussen bevolkingsgroepen aangewakkerd wordt.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin