Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

DZZ - online

Wij, dominee Herman Koetsveld en publicist Enis Odaci, dagen zeven vooraanstaande Nederlanders uit om over God, geest en tijdgeest te spreken. Dat doen we aan de hand van wereldberoemde uitspraken van Mozes, Plato, Jezus, Mohammed, Nietzsche en Martin Luther King. De zeven gesprekken zijn eerder in samengevatte vorm op onze site verschenen, maar worden nu in boekvorm gepubliceerd, waarbij kwaliteitsfoto’s en meer teksten zijn toegevoegd. Ons boek (141 pagina’s) is nu online te bestellen via Berne Media, Boekhandel Broekhuis, online via Bol of: stuur ons een e-mail.
We hebben zeven personen uitgenodigd commentaar te geven op onze tijd:

Nuweira Youskine
islamoloog en publicist. Eerder columnist bij dagblad Trouw en levensbeschouwelijk magazine Volzin.

Nuweira Youskine
Nuweira Youskine

Mounir Samuel
politocoloog, auteur en publicist voor onder andere De Groene Amsterdammer.

Monique Samuel
Mounir Samuel

Ruard Ganzevoort
senator GroenLinks, hoogleraar Praktische Theologie aan de VU Amsterdam.

Ruard Ganzevoort
Ruard Ganzevoort

Lody van de Kamp
orthodox rabbijn, auteur en betrokken bij integratieproblematiek.

Lody van de Kamp
Lody van de Kamp

Ad Verbrugge
hoofddocent Filosofie aan de VU Amsterdam, auteur, voorzitter van Beter Onderwijs Nederland.

dzz-2

Karin van den Broeke
preses Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland en predikant in Wissenkerk.

Karin van den Broeke
Karin van den Broeke

Marije de Jong
hoofdredacteur van mindstyle magazine Happinez, vroeger katholiek.

Marije de Jong
Marije de Jong

Allemaal krijgen ze dezelfde zes uitspraken voorgelegd (de zevende mochten ze zelf bedenken), waardoor er een interessante waaier van meningen en analyses ontstaat. Bij elkaar vormen de gesprekken een actueel commentaar op God, geest en tijdgeest. Uit hun verschillende en vooral persoonlijke vertrekpunten ontvouwen zich levendige, verrassende en inspirerende gedachten die tot verder nadenken uitnodigen.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin