Welkom, maand waarin licht doorbreekt
Door wolken zo duister
Door gedachten zo onzuiver

Welkom, maand waarin God tot ons spreekt
Luister, voel en leef
Hoor, ervaar en beef

Welkom, maand van genade en vergeving
Kijk naar de ander
Zie jezelf

Welkom, maand van al-Fatr, al-Qadr
Breek
Kracht