Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Beste Herman,
je geniet toch wel van de herfstkleuren hoop ik?

Ja, dat doe ik zeker. Vooral als het weer ‘stilvalt’ en de nevel probeert de zon tegen te houden: magnifiek. De natuur is in oktober prachtig. Tegelijkertijd vind ik deze tijd ook ‘sprekend’ vanwege zijn symbolische betekenis. Oktober is de maand van het loslaten. Wat de bomen doen is een beeld van wat we in zekere zin allemaal vroeg of laat moeten doen. Dwarrel dwarrel, daar gaat weer een idee. Dwarrel dwarrel, weer een goed voornemen niet kunnen vasthouden. Dwarrel dwarrel, ik zou sterk en gezond blijven en natuurlijk heel gelukkig oud worden. 

Er dwarrelt wel heel veel naar beneden. De bladeren van visies, plannen, gevoelens, relaties, geloofthema’s, gezondheid, nou ja, heel dat kleurenpalet van ons leven: vroeg of laat: dwarrel dwarrel. Soms zelfs na het kleinste zuchtje wind. Je kunt er nog even een aardig herfststukje voor op tafel van maken, als een laatste dappere poging van vasthouden.

Maar dan is het gedaan. De boel wordt als afval bij elkaar geveegd. Het licht van de zomer is een herinnering. Het donker van de winter wordt onvermijdelijk.

Die bomen doen dat, kunnen dat, vanuit een soort eigen ‘innerlijk weten’. Ze moeten loslaten om ooit weer tot leven te kunnen komen. Het gebeurt met die bomen voor mijn raam. Het gebeurt in mijzelf. Ja, ik beleef veel aan die herfstkleuren.

Meer info?
Deze column is op 14 oktober 2014 verschenen in het Hengelo’s Weekblad van Wegener Media.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin