Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Beste Enis,
Wat zegt de islam over homoseksualiteit?

Die vraag wordt vaak gesteld. En dan zeg ik heel lollig: de islam is geen man of vrouw, die zegt niks. Dan kijkt de vragensteller een beetje boos. Ik antwoord dan: wat zegt het christendom of het jodendom over homoseksualiteit? Je voelt wel aankomen dat ook daar geen eenvoudig antwoord op te geven is. Omdat de vraag te belangrijk is om niet serieus te beantwoorden, eindig ik met de opmerking dat alle meningen voorkomen in de islam. Sommigen vinden het niks, anderen vinden het top. Ook wat dat betreft lijken jodendom, christendom en islam op elkaar.

Homoseksualiteit leidt niet alleen onder gelovigen tot discussie. Ook mensen die niet geloven, een steeds groter wordende groep Nederlanders, hebben zo hun goede en slechte beelden. Je ziet gelukkig dat er steeds meer initiatieven zijn om mensen te stimuleren openlijk uit te komen voor hun homoseksualiteit. Eigenlijk is het jammer dat we als samenleving, dus gelovigen én niet-gelovigen, nog steeds aparte acties en initiatieven nodig hebben om over seksualiteit te spreken.

Maar alles begint met het gesprek. Als we met elkaar blijven praten ontstaat vaak wederzijds begrip. Daarom is het ook goed dat de bibliotheek Hengelo en vele andere instellingen in het kader van de ‘Coming Out’-week 2016 in Hengelo aandacht hebben gevraagd voor het thema van homoseksualiteit. Diverse mensen uit diverse religies spreken over dit thema. Vertegenwoordigers uit islam, jodendom en christendom beantwoorden waar mogelijk vragen. NIet iedereen doet mee, zo gevoelig ligt het nog wel, maar elk begin is een goed begin.

Meer info?

Deze column is gepubliceerd in het Hengelo’s Weekblad.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin