4 Mei toespraak van Generaal Peter van Uhm

Op 4 mei 2013 hield generaal b.d. Peter van Uhm een toespraak tijdens de herdenkingsplechtigheid bij het Nationaal Monument op de Dam. Hieronder zijn indrukwekkende bijdrage.

4 en 5 Mei zijn ook voor mij

Beste Enis, hoe beleefde jij dit jaar de 4 en 5 mei viering? Eerlijk gezegd moet ik bekennen dat ik voor het eerst actief deelnam. Voor het eerst stond ik afgelopen vrijdag op het plein voor het stadhuis om de oorlogsslachtoffers te herdenken. Toen jij na afloop van de twee minuten stilte in de nabijgelegen […]

Vrijheid geef je door

Dodenherdenking 4 Mei 2012, uitgesproken door Herman Koetsveld in de Lambertuskerk in Hengelo.  “Het thema van deze vierde en vijfde mei luidt: ‘Vrijheid geef je door’. Als een kauwgommetje stopte ik dit zinnetje in mijn ziel om me te laten verrassen door de smaken die het zou gaan afgeven. Verrassend was het inderdaad, want al […]