Vasten: 40Dagentijd

Herman Koetsveld schrijft tijdens de vastenperiode iedere dag een tekst of een gedicht. “Ik maak ruimte voor de ziel. Ik probeer in deze dagen iets meer tijd te maken en mezelf te dwingen om even stil te staan bij het leven.” Koetsveld is protestant en doet eigenlijk niet aan de vastentijd, zoals de katholieken dat […]

Meer Minder

Beste Herman, doe jij als protestant ook aan vasten? Even voor de lezer die denkt: vasten – huh? De vastentijd – of veertigdagentijd – is de periode die aan het Paasfeest voorafgaat. Ooit werden de mensen die bij de kerk en het christelijk geloof wilden gaan horen in de vroege paasmorgen gedoopt. Op de grens […]

Veertigdagen Teksten

De veertigdagentijd is begonnen. Van oudsher tijd van inkeer en bezinning, al dan niet verbeeldt met een vorm van vasten. Van ‘even geen tussendoortjes’ tot ‘geen Facebook nu’. Herman Koetsveld heeft zich voorgenomen om elke dag in deze tijd te beginnen met een tekstje. Soms aanhakend aan oude tradities en teksten, soms zo maar wat […]

Het nieuwe vasten

Beste Herman, het is 40-dagentijd. Vasten dus. Op internet wordt nu aanbevolen 40 dagen te stoppen met alle ‘sociale media’ zoals Facebook en Twitter. Wat vind jij? Net nu ik eindelijk na veel geaarzel mijn eerste wankele stapjes heb gezet in de sociale media kom jij hier mee aan. Nu kan ik je natuurlijk het […]