De ene naam is de andere niet

Het is ergens wel bijzonder dat in de monotheïstische tradities, die allen uitgaan van één God, er geen eenduidige overeenstemming bestaat over de correcte naam van die ene God. In de joodse traditie wordt bij voorkeur de heilige naam JHWH, de Heer van Israël, niet eens uitgesproken – uit eerbied, respect en ontzag. Het christendom […]

De Ene, de Ander en Ik

Gedachten over het gebed vanuit interreligieus perspectief, een actueel thema wanneer het de dialoog tussen godsdiensten betreft.