Wie is: Enis Odaci?

Mijn wieg stond in Antakya (Antiochië), Turkije, de plaats waar de apostel Paulus zijn eerste kerk stichtte. Ik kom uit een gezin waar mijn vader naast zijn werk geen tijd had om te studeren. Hij werkte in de landbouw en probeerde zo het gezin te onderhouden. Mijn vader migreerde als gastarbeider begin jaren ’70 naar […]

Wie is: Herman Koetsveld?

Mijn wieg stond in Naarden, in een gezin waar mijn vader naast zijn werk een studie theologie deed om predikant te kunnen worden. Ik groeide dus op in een gereformeerd predikantengezin als een-na-jongste van vijf kinderen. Na de Mavo en Havo ben ik op de driejarige Reformatorische Bijbelschool terecht gekomen. Paste naadloos bij mijn opvoeding, […]