Sterke zin

Beste Herman, wat vond je van de troonrede? Viel het je niet op? Koning Willem ging er een beetje van stotteren, alsof hij net als ik een tikje verbaasd was over wat hij moest voorlezen. Het gaat kei-goed met ons land. Beter kan het eigenlijk niet. En tegelijkertijd hebben we de bibbers. In de taal […]

Heb Vertrouwen

Enis deed mee aan de Volzin Schrijfwedstrijd 2013. Hij won samen met zes andere deelnemers de eerste prijs voor beste essay. Thema van dit jaar was ‘Heb vertrouwen.’ In de winnende bijdrage worden zes taferelen van vertrouwen geschetst. Vertrouwen kent, zo blijkt, meerdere dimensies.

Over zweven en omkeren

Beste Herman, op 12 september zijn de verkiezingen: ben jij ook een zwever of hoe zit dat? Ja, ja, jij hoopt natuurlijk dat ik even voor heel Hengelo ga openbaren op wie ik stem. Mooi niet dus. Het stemhokje is afgeschermd voor nieuwsgierige blikken en dat wou ik graag zo houden. Ik moet je zeggen: […]