Een feestelijke ruil

Beste Herman, nog reacties gehad op ons artikel in Trouw? Ik moet even de lezers bijpraten, Enis. Onlangs zeiden kardinaal Eijk en de voorzitter van de Protestantse Kerk, ds. Karin van den Broeke min of meer gelijktijdig dat zij er eigenlijk niets op tegen zouden hebben als bijvoorbeeld een tweede pinksterdag voor een andere feestdag […]

Een symbolische ruil van formaat

Onlangs gaven kardinaal Eijk en PKN-voorzitter ds. Karin van den Broeke eenstemmig aan dat er niets op tegen is om een paar vrije ‘christelijke’ feestdagen zoals bijvoorbeeld de 2e Pinksterdag in te leveren om een feestdag van een andere traditie te verbinden met een vrije dag. Prima plan, vinden wij. Wij doen een concreet voorstel. […]

Retourtje Hemel

Beste Herman, volgende week is het weer Hemelvaart, maar wie gelooft daar nou nog in?
Je hebt gelijk, er zijn nog maar heel weinig mensen, inclusief kerkvolk, die heel concreet denken dat Jezus veertig dagen na zijn opwekking uit de dood op een wolk is ‘opgevaren’. Ik weet nog heel goed dat ik als kind dacht: kanniewaarzijn. Eerste twijfelgeval. En natuurlijk snap ik nu heel goed waarom dat niet waar kan zijn. Waar – in de zin van ‘echt gebeurd’.