Prediker 7:8-14 en Marcus 13:28-32

De rode draad in mijn theologische leven is proberen te begrijpen hoe de tijden veranderen en welke nieuwe vragen dat stelt aan het geloof, aan onszelf en aan de kerk. Waar gaan we naar toe? En waar zitten we nu? Twee antwoorden zijn in de Bijbel te vinden en ze lijken elkaar tegen te spreken. […]

Hans Küng – De Islam

Studieverslag van ds. Herman Koetsveld naar de plaats van de Islam in het bredere theologische en maatschappelijke debat over godsdienst en samenleving. Studiemateriaal betrof voornamelijk het werk van prof. Hans Küng, ‘de islam’.