Flinke portie Pinksteren

Beste Herman, komende zondag is het Pinksteren, heeft dat nog wat te betekenen? Nou en of. Ik geef je een concreet voorbeeld. Niet schrikken. Als ik van jou zeg: ‘die Odaci is een voorbeeld van een profiterende allochtoon’ dan klopt dat in letterlijk zin. Het is ‘waar’: jij bent (volgens de definities) een ‘allochtoon’, en ja, […]