Retourtje Hemel

Beste Herman, volgende week is het weer Hemelvaart, maar wie gelooft daar nou nog in?
Je hebt gelijk, er zijn nog maar heel weinig mensen, inclusief kerkvolk, die heel concreet denken dat Jezus veertig dagen na zijn opwekking uit de dood op een wolk is ‘opgevaren’. Ik weet nog heel goed dat ik als kind dacht: kanniewaarzijn. Eerste twijfelgeval. En natuurlijk snap ik nu heel goed waarom dat niet waar kan zijn. Waar – in de zin van ‘echt gebeurd’.