Een beetje vertrouwen kan geen kwaad

De laatste dagen is er veel aandacht geweest in de media voor de moord op Theo van Gogh, alweer tien jaar geleden. Veelgestelde vragen hierbij waren: hoe gaat het nu in Nederland met het islamdebat? Wat hebben al die debatten opgeleverd? En: wordt het niet tijd voor een ander islamdebat in Nederland? Een interessante stem in dit debat is die van Enis Odaci, voorzitter van de islamitische denktank Humanislam. Hij publiceert in diverse media over religie, cultuur en samenleving. “Het is zaak om van de multiculturele maatschappij een samenleving te maken,” vindt Odaci.

Stichting Humanislam

Enis Odaci is voorzitter van de islamitische denktank, Stichting Humanislam. Een stichting met een humanistische én islamitische grondslag omdat de mens volgens Enis centraal staat in de islam. De stichting is daarom gericht op een samenleving waarin universele en kompasloze waarden begin- en eindpunt zijn.