Integratie 2014

Beste Enis, Recent kwam het CBS met een nieuw rapport over integratie. Volgens dat rapport lopen onder andere Turken en Marokkanen achter in het onderwijs en in het werk, vergeleken met de autochtone bevolking. Wat vind jij daarvan? 

Welke taal spreken jouw kinderen thuis?

Beste Enis,
spreek jij thuis met jouw kinderen Nederlands of Turks?
Die vraag wordt mij vaak gesteld. Tijdens ouderavonden, tijdens een bezoek aan het consultatiebureau, op mijn werk. De buren stellen hem ook. Het schijnt een belangrijke kwestie te zijn wat mijn kinderen thuis spreken. Men wil natuurlijk voorkomen dat mijn koters een taalachterstand ontwikkelen. Maar ook: of wij als ouders toch niet stiekem een islamitische opvoeding geven.

Islam in Overijssel

Enis Odaci schuift aan bij EDNED. Hij is voorzitter van de Stichting Humanislam en voorvechter van een betere integratie van moslims in de Overijsselse samenleving. Daarbij is het uitgangspunt dat de moslimgemeenschap zelf initiatieven moet nemen.