Zondag zo’n dag

Beste Herman, je schreef een kritisch gedichtje over ‘dagzondag’. Waarom? In 321 na Christus stelde keizer Constantijn de zondag als rustdag in als christelijke variant op de joodse sabbath, de zaterdag, de zevende dag waarop volgens de vierde van de aloude tien geboden niet gewerkt mag worden. We zijn bijna 17 eeuwen zondagsrust verder, maar spannen ons […]

De Almachtige: de Markt

Het zal de mensen niet ontgaan zijn: er woedt een hevige financiële crisis in Europa en zelfs tot ver daarbuiten. Zelfs de handelsmotor Verenigde Staten zien hun kredietwaardigheid dalen. Zou het in plaats van alleen een nuchtere balans-rekening met plussen en minnen misschien ook niet te maken kunnen hebben met de vraag of wij een […]