De ene naam is de andere niet

Het is ergens wel bijzonder dat in de monotheïstische tradities, die allen uitgaan van één God, er geen eenduidige overeenstemming bestaat over de correcte naam van die ene God. In de joodse traditie wordt bij voorkeur de heilige naam JHWH, de Heer van Israël, niet eens uitgesproken – uit eerbied, respect en ontzag. Het christendom […]

Religieuze Educatie

Het Hebreeuwse begrip chinoeg, vrij vertaald ‘religieuze educatie’, kent een innerlijke en diepere dimensie die rabbijn Evers in de laatste editie van het protestantse blad Kerk & Israël Onderweg beter zichtbaar maakt door het af te zetten tegen de seculiere, maatschappelijke opvoeding. Kortweg: chinoeg richt zich op God en de seculiere opvoeding richt zich op de maatschappij met alle geldings- en prestatiedrang die daarbij hoort.

Groeven in het Gezicht

Nooit heeft mijn auto me in de steek gelaten. Tot die onvermijdelijke dag dat op mijn dashboard een fel oranje lampje brandde. Een van de cilinders had de geest gegeven. De dealer moest de auto een weekend bij zich houden en ik was weer aangewezen op het openbaar vervoer. Lang geleden – reizen met de […]