Convenant van Vertrouwen

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 ging een bijzonder divers gezelschap van politici en vertegenwoorders van levensbeschouwingen en religies, en inwoners van Hengelo met elkaar in debat over het thema ‘Wantrouwen of Vertrouwen?’. In de Bibliotheek van Hengelo bleek het een gedenkwaardige avond.

Moslim en Christen: een ontmoeting

Eind 2009 hebben 40 predikanten in Twente het Manifest van Advent opgesteld waarin zij duidelijk afstand nemen van de verharde toon in het maatschappelijke en politieke (integratie-)debat. Dit Manifest heeft op belangstelling in de media kunnen rekenen. Het feit dat christenen dit signaal afgegeven hebben is bij christelijke en moslimorganisaties niet onopgemerkt gebleven.

Manifest van Advent

Veertig Twentse predikanten en kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk in Twente geloven in de Adventsboodschap van hoop en licht en zij verwerpen daarom de geluiden in politiek en samenleving die vervreemding en angst aanjagen en die mensen en bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten.