Nieuwe vragen, nieuwe antwoorden

Wat speelt er veel in ons leven. Het tempo waarin onze leefwereld van kleur verschiet is soms niet meer bij te houden. Onze onderlinge en vaak zeer intensieve communicatie via mobieltjes en internet is deels onzichtbaar, maar tegelijkertijd tot in de poriën van de samenleving doorgedrongen via de sociale media. Welke kant gaat het op? […]