Nu te bestellen: De Zeven Zuilen (het boek!)

Wij, dominee Herman Koetsveld en publicist Enis Odaci, dagen zeven vooraanstaande Nederlanders uit om over God, geest en tijdgeest te spreken. Dat doen we aan de hand van wereldberoemde uitspraken van Mozes, Plato, Jezus, Mohammed, Nietzsche en Martin Luther King. De zeven gesprekken zijn eerder in samengevatte vorm op onze site verschenen, maar worden nu in boekvorm […]

De Zeven Zuilen met: Nuweira Youskine

Het regent pijpenstelen als wij ons het centrum van Den Haag inwurmen. Nuweira Youskine heeft ons naar ‘Bodega De Posthoorn’ geloodst, maar de talrijke wegwerkzaamheden in het centrum van de residentie houden ons op. Gelukkig blijkt zij er niet mee te zitten dat we te laat aankomen. Ze wacht ons op het overdekte terras op, […]

Claim niet de religieuze waarheid

Het overgrote deel van de mensheid zal zich ook in de toekomst laten leiden door een godsdienstige overtuiging. Voor een humane wereld is een intensieve interreligieuze dialoog hard nodig.  Wat is de plaats van de godsdienst in onze toekomstige samenleving? Zal de godsdienst als instrument van oorlog en afscheiding uitmonden in een gewelddadige clash of […]