Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Psalm 139 Marcus 9:30-37

Dit uur kijk je niet op een beeldscherm. Je laat je niet informeren over de laatste stand van zaken. Je bent onbereikbaar voor de mensen van jouw familie- en vriendennetwerk. Er is geen manager of baas die je gaat vertellen wat je doen moet. Er is geen schema waar je je aan moet te houden. Er is geen muziek via oortjes of ergens als geluidsbehang op de achtergrond. Geen enkele reclame eist jouw aandacht op. Geen product doet er nu toe. Alles wat in het alledaagse leven gewoon is, heb je nu voor even losgelaten. Bewust of onbewust.

Meer lezenPsalm 139 Marcus 9:30-37

Psalm 139: Zou ik niet haten?

Voor de Vredesweek 2015 schreef Enis Odaci in de PAX Vredeskrant een herinterpretatie van Psalm 139. In deze psalm staan haat en vergeving op gespannen voet met elkaar, zo lijkt het. Een thema waar veel christelijke theologen zich over hebben gebogen. Onder de Psalm een commentaar van Bram Grandia.

Meer lezenPsalm 139: Zou ik niet haten?

PAX: “Enthousiaste Bruggenbouwers”

Islamdeskundige en moslim Enis Odaci (39) en christen en predikant Herman Koetsveld (55) wonen beiden in Hengelo. Al jaren trekken ze gezamenlijk op. Zij delen een website waarop ze elkaar actuele vragen stellen (www.koetsveld-odaci.nl). Herman is naast predikant ook stadsdichter van Hengelo. Enis is verkeerskundige en schrijft columns, voor onder andere Volzin en Nieuwwij. Zij worden regelmatig gevraagd voor bijeenkomsten waar de interreligieuze dialoog gezocht wordt. Een gesprek met twee bruggenbouwers over wat hen verbindt en hun zorgen over de verdeling in de samenleving. Dit interview is gepubliceerd in de Liturgiekrant van PAX, ter inspiratie voor de Vredesweek in September van dit jaar.

Meer lezenPAX: “Enthousiaste Bruggenbouwers”