Islamnota’s PKN zijn een gemiste kans

De synode van de Protestantse Kerk Nederland heeft het vervolg op haar eerste islamnota Integriteit en Respect afgerond, toepasselijk Vervolgnota Integriteit en Respect getiteld. Doel is om ‘positie te bepalen’: een kerkelijk vertrekpunt voor actuele en toekomstige vragen ten aanzien van de Islam. Wij constateren dat er in beide nota’s niets nieuws is gepresenteerd en […]