Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Waterstaatskerk

Beste Herman, Ik las dat jouw protestantse gemeente de Waterstaatskerk gekocht heeft? Ja, klopt, inclusief de muziekschool en de voormalige kosterswoning. We hebben flink geduld moeten hebben. Vorige zomer was de deal eigenlijk al rond, maar ‘de kleine lettertjes’ vroegen veel tijd. Het is een bijzondere koop en het wordt in het vroege najaar een … Meer lezenWaterstaatskerk

2017 Deel 4 | Kerk – Hervorming of parmantige neo-orthodoxie?

De Protestantse Kerk nam in 2016 het rapport ‘Kerk 2025’ aan met de reclameachtige slogan Back to Basics als richtinggever. Wie wilde begrijpen wat die ‘basics’ zouden kunnen zijn moest er flink voor zitten. Niet de inhoudelijke vernieuwingen, maar de ingrepen in de krimpende organisatie trokken de aandacht. Paus Franciscus was helderder. Hij labelde 2016 … Meer lezen2017 Deel 4 | Kerk – Hervorming of parmantige neo-orthodoxie?

Het menselijke minimum

Beste Herman,
is jouw protestantse kerk een actieclub geworden?

Het zit zo. Een kleine twee jaar geleden klaagde de Protestantse Kerk de Nederlandse overheid aan. Uitgeprocedeerde asielzoekers zouden volgens het nieuwe beleid van dit kabinet geen opvang meer krijgen. De straat, verpaupering en illegaliteit werd het perspectief voor deze mensen waarvan een groot aantal ook niet meer terug kan naar het land van herkomst – al zouden ze het willen. Het Europees Comité voor Sociale Rechten heeft gisteren de kerk meer dan gelijk gegeven: niet alleen uitgeprocedeerde asielzoekers, maar niemand mag verstoken blijven van voedsel, kleding en onderdak.

Meer lezenHet menselijke minimum

De Zeven Zuilen met: Karin van den Broeke

Dominee Karin van den Broeke is voorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland. De formele benaming: preses Generale Synode Protestantse Kerk in Nederland. De synode is het wetgevende en beleidsbepalende orgaan van de Nederlandse protestantse gemeenschap. We ontmoeten Karin in het Landelijke Dienstencentrum in Utrecht. De Protestantse Kerk kent een verregaande decentralisatie van het kerkbestuur. De heilige geest wervelt tussen de mensen en daarom hebben protestantse kerken lokaal allemaal hun eigen organisatie. Het is een zogenaamde ‘platte’ organisatie. Bisschop-achtige functies ontbreken bijvoorbeeld. Het is geen top-down, maar een bottom-up benadering van het christelijk geloof.

Meer lezenDe Zeven Zuilen met: Karin van den Broeke

Islamnota’s PKN zijn een gemiste kans

De synode van de Protestantse Kerk Nederland heeft het vervolg op haar eerste islamnota Integriteit en Respect afgerond, toepasselijk Vervolgnota Integriteit en Respect getiteld. Doel is om ‘positie te bepalen’: een kerkelijk vertrekpunt voor actuele en toekomstige vragen ten aanzien van de Islam. Wij constateren dat er in beide nota’s niets nieuws is gepresenteerd en er nauwelijks ingegaan wordt op eerder geuite stevige kritiek. Wij ervaren deze twee nota’s daarom als een geweldige gemiste kans.

Meer lezenIslamnota’s PKN zijn een gemiste kans

Preken: geneuzel of hart-taal?

Beste Herman, wat hoor ik nou? Ga je stoppen met preken? Ho, ho, het zit zo: in dagblad Trouw verscheen vorige week een onderzoek naar de kwaliteit van de preek in de Protestantse Kerk. Brandhout is een beetje te sterk gezegd, maar best is het niet. Volgens die onderzoekers dan. Te weinig concreet, eigentijds, inspirerend, … Meer lezenPreken: geneuzel of hart-taal?